Popis pjesama:

1. Od zipke do križa
2. Nisan ti do kolina
3. Kiša
4. Do pobjede
5. Jedna rič
6. Ne poznajen te više
7. Moreš li razumit
8. Sad kada došla si s Bosutskim bećarima
9. Šta je lipo
10. Dajem ti more
11. Dan ljubezni

Close Menu