Popis pjesama:

1. More
2. Marjane
3. Baš si luda bila
4. Šalturice mala
5. Lipa slika
6. Pisnik
7. Mrvice moja
8. Oćeš li ljubav biti
9. Virnost
10. Rusulice moja

Close Menu