25 godina - popis bivših, sadašnjih članova, voditelja

February 21, 2011

U pripremama za obilježavanje 25 godina klape, pokušali smo obnoviti popis svih ljudi koji su sudjelovali u radu klape. Popis nije malen. Neki su dali više neki manje, neki su u klapi bili kratko, neki dugo…ili od prvog dana…

AKtivni članovi označeni su CRVENOM bojom

PIVAČI KLAPE CAMBI OD POČETKA PA DO DANAS:

Antica, Nikša - 2. tenor
Babić, Alen - bariton
Biočina, Mislav - bariton
Blažević, Ante - bas
Britvić, Duško - 2. tenor
Cukrov, Igor  - 1. tenor
Delaš, Ivan - 1. tenor
Delaš, Jozo - 2. tenor
Demirović, Željko - 2. tenor
Garić, Vlado - 1. tenor
Grgantov, Jozo  - 2. tenor
Grubišić - Čabo, Marijo - bariton
Jurić, Špiro - 1. tenor
Kapov, Teo - bariton
Karuza, Emil - bas
Kero, Nenad - 1. tenor
Kesić, Toni - bas
Kožul, Emil - bas
Krokar, Joško - bariton
Kuzmanić, Mladen - bas
Lasić, Marko - 2. tenor
Lozančić, Hrvoje - bas-bariton
Matković, Joško - bas
Milan, Petar - bariton
Mužić, Stipica - 2. tenor
Nikolić, Ante - bas
Novak, Alen - 2. tenor
Perišin, Frane - bas
Perišin, Toni - 2. tenor , bariton
Piplović, Vedran -bas
Smoje, Željan - 2- tenor
Studin, Grgo - bas
Šegota, Eduard - 1. tenor
Šimera, Dino - bas
Tadin, Marin - bari
Trgo, Miro - bas
Vlaić, Ivica - bas
Vukovojac, Miro (pok.) - bas
Žanić, Ivan - 2. tenor

Voditelji:

Cvitanović, Petar (Beda) (pok.)
Didović, Vinko

Kraljević, Rajimir

Tambača, Duško
Tudor, Eduard
Vuletin, Vladan