Kaštel Kambelovac

Kambelovački grb

Kambelovački grb

Kula Kambelovac

Kula Kambelovac

“Tvrdi ribarski kruh sa sedam kora omekšan u vinu i maslinovom ulju uz dobru ribu očito prija kambelovskim ribarima. U ribarskoj lučici puna je paleta boja i motiva: leuti i svjećarice, gajete i kajići, koloplet mreža i konopa, vrše i ferali, tende i jedra, vesla i jarboli, a iza njih splet slikovitih kamenih kuća skupljenih kroz pet stoljeća oko dvorca Cambi s najljepšom kulom u Kaštelima.”
Splitski trgovci i zemljoposjednici braća Jerolim i Nikola Cambi izgradili su dva kaštela, jedan poput oble kule oko kojega se počelo oblikovati naselje, a ograđeno je i obrambenim zidom 1566.g.
Drugi Cambijev kaštel je zapadno, a na prostoru Kambelovca bili su izgrađeni i kašteli obitelji Grisogono i Lippeo. Grisogonov kaštel nalazio se u blizini Cambijeva kaštela, a kaštel obitelji Lippeo zapadno na udaljenosti od stotinjak metara. Oko toga kaštela u XVI. st. postojalo je selo.
Taj je kaštel postao vlasništvo obitelji Dudan. Seljaci podkozjačkoga sela Kruševika takoder su izgradili dva kaštela zapadnije od Cambijevih na mjestu zvanom Piškera.
To je bio jedini slučaj da su seljaci u Kaštelima izgradili sami svoj kaštel. Zbog položaja kaštela, Kambelovac se razvio kao razvučeno selo, a ne kao ostala Kaštela.
Kambelovac su većinom naselili stanovnici podkozjačkoga sela Kruševika i izbjeglice iz drugih Kaštela. Crkvica sv. Martina od Kruševika, nekada središte sela Kruševika, nalazi se sjeverno od Kambelovca na padinama Kozjaka.
Danas još postoje u K. Kambelovcu prezimena iz sela Kruševika. Od K.Kambelovca markiranom stazom preko mosta na Jadranskoj magistrali za 1 sat hoda dolazi se do planinarske kuće - doma pod Koludrom (325m, otvoren vikendom). Dalje uzbrdo pa sjeveroistočno uz glatku okomitu liticu osiguranu čeličnim užetom izlazi se na hrbat, odakle se još penje 20 minuta na Veli vrj Kozjaka (780 m, gornji dio staze samo za iskusne planinare).
Danas crkvicu zovu Gospe na Krugu, Gospe od Snijega, Gospe od Ružarija. Sjeverno od Kruševika na predjelu Lažane nalazi se srednjovjekovna crkva sv. Mihovila na isturenom obronku brda Kozjak, na zapadnoj strani obronka nalazi se stražarnica - kula iz XVI. stoljeća, a pri samome vrhu Kozjaka je kula Kaštilica.